وانت تلفنی و نیسان بار گیشا

وانت بار گیشا اماده خدمت رسانی خدمات جابجایی اثاثیه منزل به صورت شبانه روزی  میباشد

وانت تلفنی گیشا جهت تحقق اهداف خود وپیشرفت خودرامنوط به رضایت مشتریان گرامی در تهران بخصوص گیشاومنطقه غرب دانسته ودر همین راستا تمامی خدمات باربری صقر تاصد کارباربری  بسته بندی حمل وجابجایی وچیدمان به صورت VIP توسط کادر اموزش دیده ومتخصص وماشین های شیک وموکت کاری شده به انجام میرساند

وانت بار گیشاچرا وانت بار گیشا

دلایلی که نیسان بار گیشا را ازدیگر باربری هامتمایز میکندوبه ان میپردازیم

  • مسئولیت پذیری،وانت تلفنی گیشا درتمامی مراحل کار باربری نقطه به نقطه پیشرفت کار را رصد میکند واز مشکلاتاحتمالی جلو گیری میکند
  • تمام کارگران اموزش دیده وکار را باسرعت ودقت بالا انجام داده به طوری که سلامت بار حفظ شود
  • قیمت منصفانه با اطلاع از باربری های واقعی به منصفانه بودن قیمت پی خواهید برد
  • تمامی هزینه ها ثابت هستند وهیچ گونه هزینه مخفی وجود نخواهد داشت
  • تمای خدمات وانت بار تحت پوشش بیمه میباشد
  • فعالیت وانت بار ملل زیر نظر اتحادیه وانت باران میباشد

نیسان بار گیشا

وانت تلفنی و باربری  گیشا

با توجه به اینکه گیشا در همجواری برج میلاد وبازار نصر قرار دارد از این رو منطقه گیشا شلوغ بوده ونیاز بیشتری به موسسات مطمئن حمل ونقل دارد بنابراین وانت تلفنی گیشا به صورت شبانه روزی  وبدو

وانت بار گیشا

وانت بار گیشا

ن تعطیلی حتی ایام عید خدمات باربری ارائه میدهد

تعرفه های وانت باردر گیشا

تعرفه های وانت بار به صورت زیر میباشد:

  • وانت بار:تایم کاری وانت بار به صورت ۲ساعت میباشدیعنی از زمان شروع کار تا انتهای کار بسته به طول مسیراز ۶۰هزار تومان تا ۱۰۰هزار تومان متغیر میباشد
  • نیسان بار:تایم کاری  نیسان بار به صورت ۲ساعتاز زمان شروع کار تا انتهای تحویل بار  بسته به طول مسیر از ۸۰هزار تومان تا ۱۳۰هزار تومان متغیر میباشد
  • کارگر کارگر همراه با ماشین شرکت به همان صورت ۲ساعت بسته به طبقات دوطرف از ۴۰هزارتومان تا ۶۰هزار تومان متغیر میباشد